+31(0)40 2818888
 
nl / en
De wereld
in beweging

Verhuizen? Gebruik onze checklist

De dag van uw verhuizing nadert en wij realiseren ons dat dit een zeer drukke tijd is voor u en uw familie. Omdat u al aan een heleboel dingen moet denken, hebben wij een checklist opgesteld als geheugensteun.

Misschien wel de belangrijkste tip die we u mee kunnen geven is om op tijd te beginnen met de voorbereiding!

Onderstaande checklist liever op papier? Print hier de verhuis-checklist.

Wat moet u allemaal regelen zodra U weet dat U gaat verhuizen

 • Huur opzeggen / woning verkopen
 • Huur contract/hypotheek nieuwe woning regelen
 • Informeren naar mogelijkheden voor een vergoeding
 • In sommige gevallen komt u in aanmerking komen voor een bepaalde regeling.  Zo kunt u, als u een uitkering ontvangt, in aanmerking komen voor een bijzondere bijstand. Ook kan het mogelijk zijn om een verhuiskostenvergoeding van uw werkgever te ontvangen
 • Verhuizing plannen
 • Evt. verhuisverlof regelen met werkgever
 • Informeren naar mogelijkheden belastingaftrek verhuiskosten
 • Offerte verhuisbedrijf aanvragen, afspraak met taxateur maken
 • Definitieve verhuisdatum vaststellen
 • Met bewoners nieuwe en oude woning afspraken maken. Bijvoorbeeld over al dan niet over te nemen zaken zoals gordijnen en vaste vloerstoffering
 • Nieuwe woning opmeten / Zijn er bouwtekeningen en een plattegrond?
 • Meubilair opmeten en controleren of alle meubelstukken door de deur kunnen
 • Nieuw woning schoonmaken evt. schilderen en vloerbedekking laten leggen / gordijnen laten hangen
 • Ideaal moment om internet, bellen en tv te vergelijken
 • Rondkijken in de buurt waar u gaat wonen om sfeer te proeven
 • Gemeentegids en plattegrond nieuwe gemeente aanschaffen
 • Kinderen aanmelden bij nieuwe school en/of kinderopvang
 • Indien nodig: Opslagruimte huren

Opzeggen van:

 • Huur- en lease overeenkomsten
 • Onderhoudscontracten
 • Verzekeringen
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Lidmaatschap clubs
 • Telefoon/internet aansluiting
 • Abonnementen kranten en tijdschriften
 • Opzeggen werkster / glazenwasser

Vraag informatie in de nieuwe gemeente aan over de onderstaande zaken:

 • Scholen
 • Huisarts
 • Tandarts
 • Winkels
 • Verenigingen
 • (kinder-)opvang
 • Gezinszorg
 • Maatschappelijk werk
 • Medisch-opvoedkundig bureau
 • Consultatiebureaus
 • Oppascentrale
 • Openbaar vervoer
 • Systeem ophalen huisvuil
 • Onroerend goed belasting
 • Voorschriften rond het schilderen aan de buitenkant van jouw nieuwe woning
 • Parkeervoorschriften caravans en dergelijke
 • Voorschriften gebruik balkons
 • Hondenbelasting
 • Aanlijngebod voor honden

4 tot 2 weken voor de verhuizing

 • Verzekeringen woning en inboedel regelen
 • Afspraak gas, water en licht af- en aansluiting
 • Maak een lijst met wie u over uw vertrek wilt informeren / adressenbestand opzetten
 • Zie hiervoor de checklist ‘wie u moet informeren’
 • Geef de verhuizing door bij post.nl of op het postkantoor zodat post kan worden doorgestuurd naar uw nieuwe adres
 • Vrienden / familie vragen als hulp
 • Opvang kinderen / huisdieren verhuisdag regelen
 • Nieuwe sleutels laten bijmaken
 • Naamplaatje laten maken voor bij de gloednieuwe voordeur
 • Geleende boeken terugbrengen
 • Inhoud chemo box wegbrengen naar het daarvoor bestemde depot
 • Beginnen met opruimen
 • Ruim de spullen op die u beter niet mee kunt nemen naar de nieuwe woning

Laatste 2 weken voor u gaat verhuizen

 • Zorg voor een digitale back-up van uw foto's en computer en neem deze (indien mogelijk) in uw handbagage mee
 • Parkeerplaats voor de verhuisauto regelen op oude en nieuwe adres (wellicht in overleg met de buren zorgen dat er een parkeerplaats vrij is)
 • Binnenlift . Wij verzoeken u om de huismeester van te voren op de hoogte te stellen van uw verhuizing in verband met het gebruik van de interne lift op oude en nieuwe adres
 • Verhuisberichten versturen/mailen
 • Spaarzegels plaatselijke winkeliers inleveren
 • Voordat u gaat inpakken, overleg met uw verhuizer, hij weet er immers alles van
 • Pak vast in wat u kunt zodra u de verhuisdozen in huis hebt, er gaat meer tijd in zitten dan u denkt
 • Plak op iedere verhuisdoos aan de voorkant een codeersticker (gekregen van verhuizer) met de inhoud van de doos. Noteer ook de aanduiding van de kamers waar de doos naar toe moet. Komt u dozen tekort? Bel uw verhuizer
 • Laat de sleutels van alle kasten gewoon zitten. De verhuizer zal ze op de dag van de verhuizing verzamelen in een daarvoor bestemde sleutelzak
 • Bespreek met uw verhuizer hoe breekbare zaken het beste kunnen worden ingepakt
 • Rol tafelzilver in vloeipapier
 • Berg waardevolle sieraden goed op
 • Berg belangrijke papieren zorgvuldig op

De laatste paar dagen voordat u gaat verhuizen

 • Kamers nieuwe woning merken voor de verhuizing (gebruik dezelfde termen als op de codeerstickers)
 • Oude woning schoonmaken
 • Wij raden het aan dat u zelf uw apparatuur ontkoppeld en de draden labelt. Op deze manier is het eenvoudig om op bestemming alles weer aan te sluiten
 • Wasmachine. Na gebruik van een wasmachine blijft er gemiddeld 2 liter water in het filterhuis achter. Daarom is het noodzakelijk de avond voor de verhuizing de filter leeg te maken en te drogen. Hoewel wij de trommel met verpakkingsmateriaal kunnen blokkeren is het beter als de trommel vooraf door u wordt vastgezet met de originele hiervoor bestemde transportbeugels. U kunt, in het geval van een lange reis, de rubberranden met talkpoeder beschermen tegen uitdrogen
 • Gordijnen en andere hangende spullen afhalen
 • Lampen kunnen van te voren van plafonds en wanden worden gedemonteerd tenzij er speciale aandacht voor nodig is door onze verhuizers (bijv. kroonluchter die moet worden ingekrat)
 • Koelkast. Vergeet niet om de koelkast op tijd uit te schakelen. Een veilige marge is 48 uur van te voren. Om bij een lange reis schimmel te voorkomen, dient u de binnenkant en buitenkant zorgvuldig schoon te maken en te drogen. Vergeet hierbij de filters niet en behandel de rubberen randen met talkpoeder tegen uitdrogen. Het is aan te bevelen om bij een lange reis absorberend materiaal in het apparaat te leggen. Bijv. nylon kous met kattengrind of gemalen koffie
 • Houd ontvlambare en explosieve materialen apart. Verandering in temperatuur en druk kan lekkage of zelfs explosie veroorzaken
 • Let er op dat verpakkingen van bijvoorbeeld etenswaren goed dicht zijn
 • Eten (eenvoudige maaltijden) en drinken (voldoende koffie) regelen voor verhuisdag
 • Laat huisvuilcontainers leeg en schoon achter, zo mogelijk vergezeld van de afvalkalender
 • Zorg dat u wat contant geld heeft voor onvoorziene zaken
 • Indien van toepassing: Haal de antenne van het dak

Laatste dag voor verhuizing

 • Kinderen naar het logeeradres brengen
 • Huisdieren naar het logeeradres brengen
 • Vastzetten van de harde schijf van de computer
 • Indien u zelf demonteert; Overige uitneembare meubelen uit elkaar halen. Sleutels in een zakje bij het meubel bevestigen
 • Afscheid nemen van buren
 • Reserveer plaats voor de verhuiswagen
 • Laat de chemobox achter in uw oude woning
 • Zet de vriezer op de koudste stand

De verhuisdag zelf

 • Leg de spullen die u in de handbagage mee wil nemen apart
 • Te denken aan paspoorten, rijbewijs, reisbescheiden, medische dossiers, bank- & verzekeringspapieren, toiletartikelen, speciaal speelgoed (knuffel)
 • Al uw sleutels in de handbagage
 • Geld en bankpassen in de handbagage
 • Meterstanden opnemen
 • Gas- en elektra af (laten) sluiten
 • Kamers controleren op vergeten spullen
 • Alle ramen en deuren goed sluiten
 • Oude sleutels inleveren bij huismeester/nieuwe bewoner

Aankomst nieuwe woning

 • Alles zo veel mogelijk op de juiste plaats laten neerzetten
 • Maak een kamer bewoonbaar
 • Sluit de koelkast en vriezer aan (een dag rust geven alvorens in te schakelen)
 • Transportbeugels van de wasmachinetrommel (laten) losmaken
 • Slaapkamergordijnen ophangen

Na uw verhuizing

 • Contact opnemen met uw verhuisbedrijf over het afhalen van de lege verhuisdozen en andere verhuismateriaal
 • Woonplaats in paspoort laten veranderen
 • Woonplaats op rijbewijs laten veranderen
 • Aanmelden gemeentehuis (Binnen 5 dagen na de verhuizing aangifte van adreswijziging doen bij de afdeling Burgerzaken)
 • Controleren of de post nagezonden wordt
 • Kennismaken met de nieuwe school, buren en de rest van de omgeving

AAN WIE MOET IK DE VERHUIZING DOORGEVEN 

Vergeet niet uw verhuizing aan de juiste mensen en partijen door te geven. Hieronder een lijst van wie u niet moet vergeten! Liever op papier? Print hier de checklist van partijen aan wie u de verhuizing moet doorgeven

 

 • Familieleden
 • Vrienden en kennissen
 • Buren
 • Werkgever en collega’s
 • (Zaken)relaties
 • Gemeenten
 • Huisarts
 • Specialist
 • Tandarts
 • Ziektekostenverzekering
 • Kruisvereniging
 • Pensioenfonds
 • Apotheek
 • Kerk
 • Notaris
 • Bank
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Assurantietussenpersonen
 • Garage / autodealer
 • Verenigingen
 • Dierenarts
 • Vakbond
 • School en opleidingen
 • Postorderbedrijven
 • Dagbladen, weekbladen, tijdschriften, leesportefeuille
 • Boekenclub
 • Omroepblad
 • Belastingdienst
 • Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting.
 • ANWB
 • Spaarprogramma’s (zoals Airmiles)
 • Sportclub
 • DUO (als u student bent)
 • Kamer van Koophandel (kleine onderneming die in de KvK staat ingeschreven op uw oude adres )
 • De nieuwe bewoners van de oude woning

Extra punten indien u verhuist naar het buitenland

Gaat u verhuizen naar het buitenland? Hieronder vindt u een extra checklist voor een verhuizing naar het buitenland. Deze lijst kunt u hier downloaden: Checklist voor een verhuizing naar het buitenland.

 

 • Paspoort/rijbewijs (geldigheid controleren)
 • Visum
 • Internationaal inentingsboekje (denk aan de vastgestelde inentingsperiode voor vertrek)
 • Reisdocumenten/reisverzekering
 • Uitschrijving uit de gemeente en/of vreemdelingenpolitie
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
 • Trouwboekje
 • Gezondheidsverklaring (brief) van uw huisarts met gegevens over u en uw gezin
 • Overige medische dossiers (tandarts, specialist)
 • Gezondheidsverklaring en inentingsbewijs voor uw huisdier
 • Arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring van uw (toekomstige) werkgever
 • Originele diploma’s, getuigschriften met gewaarmerkte vertaling (maak ook kopieën en verscheep deze apart van de originelen)
 • Voor schoolgaande kinderen, een verklaring van de directeur van de school betreffende soort onderwijs, gevolgde klassen en resultaten
 • Kerkelijke bescheiden (doopbewijzen etc.)
 • Adressenboek
 • Extra pasfoto’s
 • Indien de auto meegaat, regel bewijs van uitschrijving bij Rijksdienst van het Wegverkeer om dubbel betalen van belasting te voorkomen

Opheffen van:

 • Bankrekening(en)
 • Spaarrekeningen
 • Automatische afschrijvingen
 • Machtigingen aan derden