+31(0)40 2818888
 
nl / en
De wereld
in beweging

Milieubeleid

Gebr. van den Eijnden Euromovers verbindt zich ertoe te zorgen voor naleving van alle milieuwetgeving, wettelijke verplichtingen en richtlijnen die betrekking hebben op werkgelegenheid en activiteiten in het werkgebied van onze onderneming.

We respecteren onze verplichtingen jegens de gemeenschap en de noodzaak om het milieu te beschermen tegen vervuiling en andere milieurisico's, relevant binnen de context van onze organisatie.

Bovendien verbinden we ons ertoe om efficiënt om te gaan met grondstoffen, materialen en energie om (voor zover mogelijk) belasting van het milieu volledig te voorkomen.

We verbinden ons ertoe ons milieumanagementsysteem (MMS) voortdurend te verbeteren om de milieuprestaties te verbeteren.

We hebben doelgerichte processen opgezet en instructies gemaakt rekening houdend met ons werkgebied.

We zullen gerichte doelstellingen definiëren, implementeren, onderhouden en documenteren.

We communiceren onze doelstellingen via onze internetpagina:

  • intern voor onze werknemers en netwerkpartners
  • extern aan het publiek en andere geïnteresseerde partijen.

De directie is uiteindelijk verantwoordelijk en zal alle milieukwesties beheren.