+31(0)40 2818888
 
nl / en
De wereld
in beweging

Certificates

EPV

EPV

Een verhuisbedrijf met het EPV branchekeurmerk biedt u de zekerheid dat u in zee gaat met dé specialist in het verhuizen van kantoren, bedrijven en instellingen. Of het nu gaat om een grote, complexe en risicovolle verhuizing van een kantoor, bedrijf of instelling waar ook in Nederland of om een kleine locale bedrijfsverhuizing.
Erkende Verhuizers

Erkende Verhuizers

Leden van de Organisatie voor Erkende Verhuizers voldoen aan meerdere eisen op het gebied kwaliteit, milieu en veiligheid. Leden worden getoetst door een onafhankelijke instelling. Zo heeft u de garantie dat de Erkende Verhuizers er alles aan doen om u verantwoord te verhuizen en denken aan de veiligheid van de medewerkers, uw inboedel en het milieu.
Europees Sociaal Fonds

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste financiële instrument van de Europese Unie voor de ondersteuning van werkgelegenheid in de lidstaten en het stimuleren van economische en sociale samenhang.
Fedemac

Fedemac

Fedemac is een organisatie voor erkende Europese verhuisbedrijven. Het heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een prominente organisatie die zich enerzijds richt op de kwaliteitsbewaking van de internationale verhuizingen in het algemeen, anderzijds een actieve lobby voert richting het EU parlement en de Europese Commissie om de mogelijkheden op het gebied van Internationale Verhuizingen te vergroten.
IAM

IAM

Het IAM lidmaatschap (International Association for Movers) staat garant voor kwaliteitsmanagement met vastgestelde kwaliteitsnormen. Een vastgestelde manier van werken waarbij kwaliteit een waarborg is voor zorgeloos internationaal verhuizen.
ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Het richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Er wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering.
ISO 27001

ISO 27001

ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. Deze norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties of delen daarvan. Het gebruikte Information Security Management System is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.
ISO 9001

ISO 9001

De ISO 9001 norm is wereldwijd geaccepteerd om aan te tonen dat een organisatie niet alleen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, maar ook streeft naar een continue verbetering hiervan.
VCA

VCA

VCA is een certificeerbare controlelijst voor bedrijven waarmee zij kunnen aantonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Activities during the CORONA crisis (COVID-19)

In this time of the Corona-crisis, our services will continue as usual!

Of course, the health and safety of you and our employees is our top priority. We would like to assure you that we will take every precaution in our daily activities to prevent the transmission of coronavirus. We follow the advice and rules of the RIVM. We keep our moving crew as small as possible by dividing the move over several days (if possible). We also use more vehicles for the transport of our employees. We ask you to be with as few people as possible during the move and please handle the same hygiene measures as we do.

We can still do surveys but prefer to do a video-survey rather than a home survey. We will set up a live, secured, video connection with you which enables us to walk with you through the house, using the camera on your mobile phone or tablet. As you will be in touch with our surveyor directly you can ask him any questions you may have concerning your move. Feel free to contact us by phone to make an appointment.

If it concerns a business move, please contact our office for the possibilities.

Call us for an appointment or questions at 040-2818888. In case that our services change, we will notify you immediately.

Also take a look at our frequently asked questions section !!!!